איזה הקלות בפסיכומטרי אפשר לקבל?

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה נותן בידי תלמידים אשר נדרשים לתנאים של מבחן להיבחן בתנאים מותאמים עבורם ועבור הצרכים שלהם. מרכז זה מורכב מבעלי מקצוע של רפואה, פסיכולוגיה ונוירו פסיכולוגיה. הוא מנסה להתאים את התנאים של מבחן פסיכומטרי לבעיה ובכך לעקוף את הקושי אשר היא מניבה. כמו כן, כל הקלות בפסיכומטרי על ידי זינוק נערכות תוך הגנה על מדידה תקינה וישרה אל מול הנבחן.

אילו הקלות בפסיכומטרי אין בנמצא?

סימון מענה בתוך החוברת של המבחן, עשיית שימוש במילון אלקטרוני, ביאור הודות השאלות, פטור מכל מיני חלקים במבחן.

ההיתרים אשר נדרשים עבור הקלות בפסיכומטרי –

היתרים עבור מגבלה פסיכיאטרית או פיזית – שאלון עבור הרופא שלכם, שאלון עבור הנבחן. במידה והמגבלה שלכם הינה כרונית, האבחון עשוי להיות מעודכן, אבל עשויה להיות בו יחס לכך שהמגבלה הינה כרונית וההשלכות שלה קבועות. כל חומר הרשמה למבחן עשוי להתקבל במרכז הארצי לבחינות ולהארכה עד לגמר ההרשמה למבחן. חומר זה עשוי לכלות את הבקשה עבו היחידה לבחינות מותאמות ואף את כל הטפסים הנוספים אליה.

היתרים הודות לקות למידה – שאלות עבור המאבחן – עוד שאלון אשר אותו ימלא המאבן שמטרתו להעריך את התפקוד שלכם. אבחונים בעבר וחומר רקע – באם בוצע יותר מאבחון אחד, עליכם לשלוח אותו אל המרכז הארצי את כל הדו"חות של האבחון שלכם. שאלון עבורכם. אבחון מקצועי מאת בעל מקצוע בעל הרשאה לאבחון של לקות למידה, אשר יתבצע בשפת האם שלכם, באם אובחנתם טרם הגיעכם לגיל שש עשרה תידרשו לעבור עוד אבחון.

היתר עבור הפרעת קשב וריכוז – אבחונים מהעבר וחומר רקע. שאלון עבורכם. אבחון של הפרעת קשב וריכוז הכולל בחינה יסודית ומסוימת של היבט הקשב והריכוז, ההולם את דף ההנחיות עבור בעלי מקצוע, אשר קיים באתר של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

איזה הקלות אפשר לקבל?

תנאים פיסיים ההולמים בעיה בריאותית, כמו למשל – חירשות, נכות או עיוורון. מבחן ממוחשב בצירוף של זמן, מסמך של מבחן מוגדל או טופס של מענה מוגדל, הוספה של זמן במספר פרקי הבחינה או בכולם, השמעה של פרקי המבחן בשפה האנגלית, אתנחתא בין פרקי המבחן, עשיית שימוש בחשבון עבור ארבע פעולות של חשבון.